EnglishEnglish
אודות הפרוייקט » הרקע

הקדמה ורקע:

ספורט האופניים ההולך וגדל ברחבי הארץ בשנים האחרונות, תופס את מקומו בכל מגזרי החברה בארץ כענף בעל ערכים רבים וחשובים ,כספורט זמין לכל אחד ואחת וכספורט חיובי עד מאד לכל העוסקים בו.

העוסקים בספורט זה רוכשים לעצמם ערכים רבים ובהם: אהבת הארץ והטבע , קשרי ידידות לשותפים לתחביב, שיפור הכושר הגופני, עזרה לזולת,משמעת, תיעול כעסים ועוד.

את ספורט האופניים ניתן לבצע בצורה יחידנית או קבוצתית ובצורות רכיבה שונות – רכיבה באופני שטח על דרכי עפר ,רכיבה באופני כביש בדרכים סלולות או רכיבה במתקני אימון ייעודיים לאופניים.

הערכה היא שכיום עוסקים בספורט זה בארץ כ- 100,000 אלף איש שלהם זהו עיסוק ותחביב עיקרי.