EnglishEnglish
אודות הפרוייקט » ההבדל המהותי מהקיים כיום

ההבדל המהותי מהקיים כיום:

הקמת מועדונים ציבוריים ולא פרטיים:

המועדונים הינם מועדונים השייכים ומנוהלים ע"י המועצה או העירייה (או כל גוף ציבורי אחר) המעוניין בכך. האחראי מטעם הגוף הינו האחראי/ת על הספורט.

שימוש בכספים ומשאבים ציבוריים לטובת התוכנית:

הפיכת המועדונים למקומות ציבוריים מאפשרת גיוס של משאבים ציבוריים הקיימים לרוב במגזר הציבורי.

הקמת מקום פיזי עם זהות שישמש כבית לילדים:

בכל המועדונים אנו מתכוונים ליישם ולהקים מועדון לילדים ולנוער המבוסס על אהבה לרכיבת אופניים כך שלכל ילד ונער במועדון תהיה הרגשה של זהות וכיף עם המקום.

נתינת מענה לילדים ולנוער ברמת תכנים עממיים:

עד היום לא נעשו אירועים עממיים לילדים ולנוער, לא ניתן המענה ברמת התכנים לפעילות עממית של ילדים ונוער. בפרויקט זה אנו ניתן מענה לילדים ונערים המעוניינים לעשות כיף וליהנות מרכיבת אופניים. כל אחד במועדון יוכל לבחור האם להיות אלוף או שלא להיות אלוף.

אופניים וציוד השייכים למועדון:

לכל מועדון אנו מתכוונים לגייס בעזרתכם כ-30 זוגות אופניים וציוד עזר נוסף שיהיו שייכים למועדון. ילד שאין לו אופניים עדיין יוכל להתאמן ולהתעסק באופניים וכמו כן זה גם יפתור את נושא ההסעה של ההורים עם הילד והאופניים למועדון.