EnglishEnglish
אודות הפרוייקט » יעדי הפרויקט ומטרות המועדונים

יעדים בפרויקט:


2008:  


יצירת השותפויות הנדרשות עם העיריות והמועצות.
הקמת צוות מטעם איגוד האופניים: יועץ/ת חינוכי, יועץ/ת רווחה, פסיכולוג/ית, "מלקט" מקצועי.
הקמת 14 מועדונים ברחבי הארץ והפעלתם.
נתינת מלגות לקורס מדריכי אופניים מדרום הארץ.
השתלמות מקצועית למדריכים שתועבר ע"י מומחה מחו"ל.
השתלמויות למדריכים ע"י מומחים מהארץ:פסיכולוגים ,מכונאים.
גיוס נותני חסות ארציים לתמיכה בפרויקט.
גיוס תורמים ושיתוף קהילות יהודיות מחו"ל.
שילוב ארגוני התנדבות של סטודנטים בתהליך החינוכי.
קיום קורס מדריכי אופניים בנגב ובצפון 


2009: 


 
הרחבת מערך המועדונים בפריסה הארצית.
שימור פעילות המועדונים במתכונת הרצויה.
מינוי 3 רכזים ארציים לפעילות:דרום ,צפון ,מרכז.
המשך השתלמות בתוכנית מקצועית למדריכים.
הקמת אתרי אימונים למועדונים (אתרים המתאימים לילדים ונוער).

  

2010: 


הקמת מועדונים בכל שכונה בערים הגדולות בישראל.