EnglishEnglish
אודות הפרוייקט » השותפות בפרויקט

השתתפות בפרויקט לשנת  2008:

מטעם האיגוד:

העברת השתלמויות למדריכי האופניים אודות חינוך לילדים באמצעות אופניים.
סדנאות והרצאות לאורך כל השנה.
הפקת אירועי אופניים ארציים למועדון.
חלוקת מוצרים משלימים לילדים : חולצות , כובעים, תיקים.
עזרה בגיוס ציוד האופניים למועדון.
מתן חברות עממית באיגוד האופניים לחניכי המועדונים

 

מטעם המועצות והעיריות:

הקצאת מקום נוח שירכז את פעילות המועדון.
הפעלת ביטוח העירייה/מועצה על הפעילות.
חתימה על הסכם מחויבות ושתוף פעולה למשך מספר שנים.
שימוש במערך ההסעות.

מטעם נותני החסויות לפרויקט:

מתן תקציב והעברתו לטובת קיום הפעילות במועצות ועיריות שאין תקציב ברשותם.
הזכות לפרסום לוגו ומיתוג החברה בכל פרסום של המועדון: אירועי אופניים  ביישוב, חולצות, פליירים ופרסומים שונים.

שימו לב !

הסעיפים הנ"ל אינם כוללים את עלות ההדרכה של המדריכים במועדון , תקציב ההדרכה מגיע מתשלום החניכים או מגיוס תקציבי רווחה בפעילות נוער בסיכון