EnglishEnglish
אודות הפרוייקט » חזון התוכנית

החזון

לתת אפשרות לאלפי ילדים ונוער בכל רחבי הארץ ובכל רמות הסוציו אקונומיות ,לרכוש ערכים חיוביים רבים מפעילות אופניים תוך כדי מתן חוויה, חינוך נכון והתוויה של הדרך.

אנו ,אנשי איגוד האופניים, מאמינים עד מאד כי לכל הילדים והנערים בישראל הזכות ליהנות מפעילות על אופניים באופן הכי טוב שיש ולקבל את ההדרכה הכי טובה מהמדריכים הכי טובים