EnglishEnglish
פריסת מועדונים

רשימת מועדונים

מועדונים בצפון

המועדון
מדריך
טלפון

מועדון טורען

שאדי עאדי
0545291177

מועדון יקנעם

עמיר שלהבת
0543127111

מועדונים במרכז

המועדון
מדריך
טלפון

מועדונים בדרום

המועדון
מדריך
טלפון

מועדון רהט

חסן אלזווידה
0504474707

מועדון תל שבע

מוסא אלעסאם
0544884140

מועדון עומר

ליאור ביטון
0523450504